Ook geld voor ouders met chronisch zieke kinderen | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Ook geld voor ouders met chronisch zieke kinderen

De gemeente gaat nu ook geld geven voor ouders met chronisch zieke kinderen. Een chronische ziekte of een lichamelijke of psychische beperking brengen vaak extra kosten met zich mee. Het gaat vaak om kosten die moeilijk aantoonbaar zijn, zoals extra energieverbruik, extra waskosten, kledingslijtage, extra klusjes in en om het huis of het lidmaatschap van een belangenvereniging. De gemeente Schouwen-Duiveland verstrekte tot nu toe vanuit het minimabeleid alleen een bijdrage aan chronisch zieke en gehandicapten volwassenen. Volgens de huidige regeling komen minderjarige inwonende kinderen met een chronische ziekte of handicap namelijk niet in aanmerking voor een bijdrage. Het college is echter van mening dat voor kinderen met een chronische ziekte of handicap dezelfde extra kosten worden gemaakt als voor volwassenen met eenzelfde aandoening. Daarom komen ook kinderen vanaf nu in aanmerking voor een bijdrage. Ouders met een minimuminkomen tot 110% van de bijstandsnorm en met een minderjarig inwonend chronisch ziek of gehandicapt kind kunnen nu ook voor hen een bijdrage aanvragen.