Tuinenproject Zeeuwland krijgt vorm | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Tuinenproject Zeeuwland krijgt vorm

Een van de speerpunten van Zeeuwland is het verbeteren van het tuinonderhoud.In maart is hiervoor de tuindagenactie gestart waarvoor zich inmiddels bewoners uit meerdere straten hebben gemeld. Ook heeft Zeeuwland samen met een aantal bewoners van De Huijbertstraat in Zierikzee een tuinplan bedacht om een stuk grond achter de woningen opnieuw in te richten.

Een aantal gezinswoningen in De Huijbertstraat heeft een achtertuin met berging. Daarachter loopt een achterpad en ligt nog een stuk grond. Dit hoort officieel bij de achtertuin van de woning, maar zo voelt dat voor veel bewoners niet. Om het aanzicht van de wijk en de leefbaarheid te bevorderen is Zeeuwland met bewoners in gesprek gegaan om te zien hoe dit stuk grond zo ingericht kan worden, dat het onderhoudsvriendelijk is en aantrekkelijk voor gebruik. Het hele traject van voorbereiding, uitvoering en daarna instandhouding van de gezamenlijke tuin leidt tot meer betrokkenheid van de huurders en bij de woonomgeving.

Besloten is een aantal tuinen samen te voegen en hierin een parkachtige sfeer te creëren. Er wordt gras gezaaid en fruitbomen gepland. Ook komt er onder andere een hut van wilgentakken om in te spelen voor kinderen. De Zuidhoek Groen uit Zierikzee heeft advies gegeven over het onderhoud en inrichting en ondersteunt bij de uitvoering van het plan.

Eind april is de inrichting van het stuk groen gereed. Bewoners van De Huijbertstraat nemen het onderhoud van ‘het park’ op zich.  Er wordt hiervoor een werkgroep opgericht. Zeeuwland ondersteunt bij het onderhoud waar nodig. Bewoners krijgen van Zeeuwland en de Zuidhoek Groen een instructie en begeleiding bij hoe het onderhoud van de tuin gedaan moet worden.