Waterschap gaat extra strooien | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Waterschap gaat extra strooien

Door de aanhoudende vorst en sneeuw strooit waterschap Scheldestromen deze week extra wegen in eigen beheer. Het waterschap werkt samen met Rijkswaterstaat, NV Westerschelde- tunnel, Zeeland Seaports en verschillende gemeenten om vastgestelde, doorgaande routes begaanbaar te houden. Bij langdurige vorst of sneeuw kan het waterschap in bepaalde geval- len besluiten om extra wegen te strooien.

banner