Logo wereldregio.nl

Nieuwjaarsboodschap burgemeester Rabelink

De traditie is al eerder ingezet en dus nu ook weer een ‘woord’ van burgemeester Gerard Rabelink. Een nieuwjaarswoord in WereldRegio aan alle inwoners van Schouwen-Duiveland. ,,2012 is voltooid verleden tijd en 2013 is alweer enkele dagen oud. De jaarwisseling is zoals gebruikelijk met veel geknal gepaard gegaan.

Velen van ons zullen zich bij de overgang naar 2013 hebben afgevraagd: wat zal dit jaar ons brengen? Het valt niet te ontkennen dat de verwachtingen niet echt hooggespannen zijn; we moeten met z’n allen een stapje terug doen. Dat is één kant van de medaille, één die weliswaar niet te ontkennen valt, maar die naar mijn mening toch teveel de boventoon voert. Alles wordt in economisch perspectief gezet en dat doet mijns inziens onrecht aan andere immateriële aspecten die van belang zijn voor de samenleving.

Bij mijn dagelijkse werkzaamheden zie ik zoveel positieve en waardevolle initiatieven en ontmoet ik heel vaak bijzondere mensen. Mensen die zich al vaak jarenlang met hart en ziel inzetten voor hun dorp, hun wijk of voor hun medemens, zonder dat ze dat bijzonder vinden. Als je hun vraagt waarom ze dat doen krijg je vaak te horen: gewoon…omdat het nodig is.

De inzet en activiteiten van deze mensen is ons ‘maatschappelijk kapitaal’ en dat is minstens zo belangrijk voor een samenleving als economische groei. Blijkbaar bestaat in brede kring behoefte aan dergelijk ‘maatschappelijk kapitaal.’ Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau bleek dat driekwart van de Nederlanders vindt dat ons land steeds meer een land van ‘ieder voor zich ’wordt.

Dankzij dit ‘maatschappelijk kapitaal’ is Schouwen-Duiveland een rijke gemeente en ik hoop dat 2013 op dit vlak nog groei laat zien. Doordat bijvoorbeeld meer mensen het voorbeeld van deze groep vrijwilligers gaat volgen.

De tijd is er naar; in tijden dat het economisch gezien minder goed gaat, ontstaan vaak prima initiatieven binnen gemeenschappen. Ik noem willekeurig een paar initiatieven waarop we met zijn allen trots mogen zijn: de nominatie van Dreischor en Kerkwerve voor de titel Kern met pit,

de tweede fase van het project Hart van Leefbaarheid en zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Wat dat betreft zie ik 2013 met vertrouwen tegemoet en ik hoop het nieuwe jaar, op alle gebied en voor iedereen een jaar wordt waarvan je zegt: het mag nog jaren duren.”