Logo wereldregio.nl

Wereldvrouwen gaat door in 2013

Het zal al in de pen, maar nu is het zeker dat Wereldvrouwen in 2013 doorgaat. Eerder waren er berichten, dat de club zichzelf zou opheffen. Er was onvoldoende geld door het stopzetten van de gemeentelijke subsidie. De club wilde alleen door met professionele ondersteuning. Op welke wijze Wereldvrouwen haar werkzaamheden gaat voortzetten is nog niet duidelijk. Daarover worden in januari vervolggesprekken gevoerd binnen de groep.