Logo wereldregio.nl

Start aanleg weg over Levensstrijddijk Zierikzee

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) is gestart met de aanleg van een weg over de Levensstrijddijk ten zuiden van Zierikzee. De Weldamseweg, Havenweg en Levensstrijdweg ten zuiden van de Levensstrijddijk zijn hierdoor tot medio februari 2013 op werkdagen afgesloten voor verkeer. Dit komt doordat deze wegen worden gebruikt voor grondtransport. De nieuwe weg zorgt voor een verbinding tussen de Levensstrijdweg en de Havenweg.

banner

DLG is namens de provincie Zeeland verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. De weg wordt na aanleg overgedragen aan waterschap Scheldestromen. Volgend jaar staat in het teken van werk in uitvoering rondom Zierikzee binnen landinrichting Schouwen-Oost. Het gaat om de gebieden ten noordwesten en zuiden van Zierikzee.