Logo wereldregio.nl

Daling inwoneraantal zet door op Schouwen-Duiveland

Op Schouwen-Duiveland zet de daling van de bevolking licht door. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie, die alle demografische gegevens van de Zeeland heeft onderzocht. Deze prognose is op 18 december 2012 door het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland vastgesteld. De bevolkings- en huishoudensprognose volgt de prognose van 2009 op en wijkt op enkele punten af van de vorige prognose zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau. Zeeland heeft vanaf 2020 te maken met minder inwoners

banner