Logo wereldregio.nl

Vijftien mille voor Leonardo-onderwijs

De Stichting Vrienden van Schouwen-Duiveland heeft €15.000 geschonken aan openbare basisschool Binnen de Veste in Zierikzee. Dit is de tweede schenking dit jaar. Het totale bedrag dat dit kalenderjaar is geschonken komt nu op € 25.000. De stichting is in 2010 opgericht door een groep ouders om het Leonardo onderwijs op Binnen de Veste mogelijk te maken. De Stichting betekent het bestaansrecht voor dit speciaal onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Er is namelijk vanuit de overheid geen extra financiele steun voor het Leonardo-onderwijs.