Dorpshuizen doen het financieel weer beter

Algemeen

De Stichting Dorps- en Gemeenschapshuizen Schouwen-Duiveland heeft het in 2011 wederom financieel beter gedaan dan in het verleden. De Stichting houdt in 2011 een bedrag van € 42.633,-- over. Daarvan wordt € 15.000,-- in de algemene reserve van de Stichting gestort en een bedrag van € 27.633,-- wordt terug gestort aan de gemeente Schouwen-Duiveland.

[banner]

Dit resultaat kon worden behaald doordat het in 2009 ingezette beleid van de Stichting zijn vruchten begint af te werpen. De kosten van de dorpshuizen dalen, terwijl de huurinkomsten nog steeds een stijging laten zien. Ondanks het feit dat twee dorpshuizen van de Stichting in 2011 maar beperkt beschikbaar waren (Oosterland vanwege een verbouwing en Scharendijke op last van Zeeuwland in november buitengebruik gesteld) bedragen de verhuuropbrengsten toch ruim 3% meer dan begroot. In absolute zin zijn de verhuuropbrengsten veel forser gestegen en wel van € 158.388,-- in 2010 naar € 204.009,-- in 2011, maar dit komt ook door het feit dat de Stichting er in 2011 twee dorpshuizen bij heeft gekregen. Gemiddeld zijn de huurinkomsten per dorpshuis in de periode 2009-2011 gestegen van € 11.960,-- naar € 14.572,--. Dat is een stijging van 21% in drie jaar. Gelijktijdig zijn de gemiddelde kosten van de dorpshuizen, ondanks aanzienlijke stijgingen van de energieprijzen, fors gedaald.

Voor 2013 voorziet het bestuur van de Stichting Dorps- en Gemeenschapshuizen Schouwen-Duiveland dat er weer minder subsidie van de gemeente nodig is om de dorpshuizen te kunnen exploiteren. Uit de begroting 2013 blijkt dat er € 60.165,00 minder subsidie nodig is dan in 2011. Het bestuur van de Stichting is blij met deze ontwikkelingen en blijft zich inzetten voor het behoud van de dorpshuizen in de kernen van Schouwen-Duiveland. Zij doet dat door enerzijds de exploitatie van de dorpshuizen te verbeteren en anderzijds door ook te investeren in dorpshuizen, waardoor deze een meer hedendaagse uitstraling krijgen. Ook een toename van het gebruik van de dorpshuizen is een speerpunt van het bestuur van de Stichting. De dorpshuizen van Oosterland, Noordgouwe en Serooskerke zijn inmiddels opgeknapt en momenteel wordt ook gewerkt aan de dorpshuizen in Burgh-Haamstede en Ellemeet. Voor 2012 staan Het Tonnenmagazijn in Brouwershaven en het dorpshuis Kerkwerve op de planning voor een opknapbeurt.

Meer nieuws