Logo wereldregio.nl

Iets minder Schouwen-Duivelanders

In het afgelopen jaar is het aantal Schouwen-Duivelanders licht afgenomen.

Gaf de teller begin dit jaar 34.207 aan, eind december bedraagt dit aantal 34.156. Daarmee ligt het inwonertal nog ruim boven het inwonertal van begin 2010.

banner