Logo wereldregio.nl

Rabobank Oosterschelde keert 'eilandelijk' dividend uit

Het zogenaamde coöperatief dividend van de Rabobank Oosterschelde gaat onder andere naar LTC Scharendijke, Reddingsbrigade Zierikzee en ZZ Neptunus.De projecten die een bijdrage hebben gekregen, lopen zeer uiteen, maar hebben als gemeenschappelijke deler dat ze de leefbaarheid vergroten of een grote bijdrage leveren aan de samenleving. De tennisclub uit Scharendijke krijgt de bijdrage voor de aanleg minibaan, de Reddingsbridgade Zierikzee voor de hermotorisatie reddingsboot en mede dankzij het geld dat ondernemersvereniging ZZ Neptunus heeft gehad, kan er momenteel worden geschaatst in Zierikzee. De Rabobank heeft geen aandeelhouders aan wie zij periodiek dividend uitkeert, maar biedt ondersteuning aan maatschappelijke, economische en duurzame projecten. De ondersteuning bestaat niet alleen uit geld, maar ook uit inzet van medewerkers tijdens werktijd, de inzet van onze netwerken en media en het ter beschikking stellen van middelen zoals vergaderruimtes. De activiteiten, zowel lokaal als centraal, worden gerangschikt onder de noemer coöperatief dividend.

banner