Logo wereldregio.nl

Voortbestaan Putmeet Scharendijke onzeker geworden

De dorpsraad van Scharendijke gaat samen met Zeeuwland onderzoek doen naar de boefte aan een ontmoetingsruimte in Scharendijke.

Hiermee zou de Putmeet mogelijk verdwijnen. Door de slechte staat waarin de zogenoemde kwaaitaalvloer van het dorpshuis verkeert, kon de veiligheid van de bezoekers niet langer worden gegarandeerd en is het pand gesloten. Voor gebruikers van het dorpshuis en de sportzaal is elders onderdak gevonden. Zeeuwland en de dorpsraad nemen nu het initiatief tot een behoefte-onderzoek naar een ontmoetingsruimte in Scharendijke.

banner