Logo wereldregio.nl

Belangstelling monumentendag neemt af

De belangstelling voor Monumentendag is dit jaar teruggelopen ten opzichte van eerdere jaren. Later meer.