Logo wereldregio.nl

Aangepast strooibeleid door tekort

De bodem van de zoutvoorraad van Zeeland is in zicht.Daarom treffen de Zeeuwse wegbeheerders (Rijkswaterstaat, provincie, waterschap, NV Westerscheldetunnel en Zeeland Seaports) sinds maandag maatregelen. De voorraad is niet meer toereikend om alle wegen te strooien. Gevolg is dat op sommige wegen niet meer gestrooid wordt. [banner] Er is de afgelopen weken al veel strooizout gebruikt. Ook in de rest van Europa is veel hinder door het winterweer. Daardoor is ook de internationale vraag naar strooizout hoog en zijn de leveranties beperkt. Het tekort aan strooizout is een probleem waar bijna elke wegbeheerder in ons land mee te maken heeft. Daarom is een zoutloket ingesteld. Al het beschikbare strooizout wordt verdeeld via dit loket zodat het optimaal gebruikt kan worden. Als gevolg hiervan kan alleen gestrooid worden op de belangrijkste wegen van bovengenoemde wegbeheerders. Op andere wegen, parallelwegen en fietspaden die normaal gezien wel gestrooid worden, wordt dus niet gestrooid met zout. Daar wordt de gladheidbestrijding minimaal uitgevoerd door eventueel te strooien met andere middelen, schuiven of vegen. Er kunnen plaatselijk ongemakken ontstaan door bijvoorbeeld gladde wegen of het ontstaan van sneeuwduinen.