Logo wereldregio.nl

Afspraken over jaarwisseling Bruinisse

Voor de komende jaarwisseling hebben Jeugdsoos De Pul in Bruinisse, aangrenzende buurtbewoners, politie, brandweer en de gemeente afspraken gemaakt om de festiviteiten weer zonder veel overlast te laten verlopen.Het jeugdige bestuur van de Pul hecht er waarde aan dat de jaarwisseling een feest is voor alle partijen. Hierbij past het in hun visie niet dat er onevenredig veel overlast is voor de buurt en verdere omgeving. Om dit te bereiken organiseert het bestuur jaarlijks voorafgaand aan de jaarwisseling een overleg met de betrokken partijen en evalueert achteraf het verloop van de jaarwisseling. Deze aanpak heeft succes, want afgelopen jaren verliep de jaarwisseling in Bruinisse zonder veel excessen. [banner] Dat is een verdienste van het bestuur, maar zeker ook van de feestvierende bezoekers van de Pul tijdens de jaarwisseling. Het gemeentebestuur waardeert deze inzet van het bestuur van de Pul enorm. Het bestuur van de Pul houdt toezicht in de omgeving van de Pul en tracht binnen haar mogelijkheden excessen te voorkomen. Daarnaast zijn contactgegevens van alle betrokken partijen uitgewisseld, zodat met korte lijnen overleg kan plaatsvinden tussen die partijen. De politie ondersteunt het bestuur bij zijn toezichthoudende activiteiten tijdens de jaarwisseling. Op het terrein voor de Pul wordt een gecontroleerd vreugdevuur gemaakt. Ingestelde veiligheidsmaatregelen dragen bij dat dit veilig en met zo min mogelijk overlast plaats kan vinden. Op dit vuur mag alleen schoon hout worden gestookt tot 03:00 uur. De bezoekers van De Pul worden door het bestuur met flyers geïnformeerd over de afspraken en gewenst gedrag tijdens de jaarwisseling. Mensen die vernielingen plegen, schade veroorzaken of voor veel overlast zorgen wordt voor langere tijd de toegang ontzegd tot de Pul en andere horecagelegenheden