Logo wereldregio.nl

Wethouder sluit nieuwe locatie compensatie niet uit

Wethouder Verseput sluit niet uit, dat er ergens op Schouwen-Duiveland een plek wordt aangewezen om alsnog natuur te compenseren.Dat heeft hij de delegatie laten weten, die hem vanmorgen meer dan duizend handtekeningen heeft aangeboden. Die zijn ingezameld toen de gemeente nog voornemens was mee te werken aan de natuurcompensatie in een Bruse polder. Die plek is van de baan na alle commotie, maar volgens Verseput is daarmee niet gezegd dat er geen andere plek komt. De tegenstanders gaan voor compensatie buitendijks. Volgens Verseput kan het niet zo zijn, dat de gemeente het probleem nu over de schutting naar een andere gemeente gooit.