Logo wereldregio.nl

Zoutleverantie aan gemeente stilgelegd

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft te horen gekregen dat de zoutleverantie door het bedrijf Eurosalt tijdelijk is stopgezet. Dit betekent dat de gemeente naar verwachting veertien dagen geen nieuwe zoutlevering meer hoeft te verwachten. Dit betekent een strop voor de gemeente voor het strooien in eigen beheer. Rijk, provincie, waterschap die gezamenlijk zorgen voor het ijs- en sneeuwvrij houden van de doorgaande routes, krijgen als combinatie nog wel zout door Eurosalt geleverd. [banner] Wethouder W.P. Stouten reageert uitermate teleurgesteld op de mededeling van het tijdelijk stopzetten van de zoutlevering.