Lintje voor tachtigjarige vrijwilligster Rode Kruis | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Lintje voor tachtigjarige vrijwilligster Rode Kruis

Vandaag is mevrouw A.C. Kouwer-Gagestein 80 jaar en heeft zij uit handen van burgemeester Rabelink een lintje ontvangen. Mevrouw (Annie) Kouwer heeft zich vanaf 1960 ingezet als vrijwilligster bij het Rode Kruis. Zieken en ouderen kunnen altijd op een bezoek van haar rekenen. Ook bezocht ze jarenlang de patiënten in het plaatselijke Zweedse Rode Kruisziekenhuis. Vanaf 1999 is mevrouw Kouwer bestuurslid geworden bij de Welfare van het Rode Kruis en nam ze de coördinatie voor heel Schouwen-Duiveland op zich, waarmee ze dus sturing geeft aan de gehele groep. [banner] In de zorgcentra zette zij handwerkmiddagen op. De werkstukken die gemaakt worden, worden weer verkocht bij evenementen en op de plaatselijke markten. Van de opbrengst worden nieuwe materialen aangeschaft. Alles wordt door deze -straks 80 jarige- dame geregeld, vanaf het bestellen van de marktkraam tot het beheren van het materialendepot. Zelf is zij altijd aanwezig om te helpen met de verkoop. In de loop der jaren heeft mevrouw Kouwer al menigmaal gecollecteerd. Niet alleen voor het Rode Kruis maar ook tijdens rampen.  Zij zet zich ook in voor de zustergemeente van de Hervormde Gemeente Zierikzee, Bad Berka, gelegen in Duitsland. Zij zamelt in, onderhoudt het contact en gaat mee tijdens uitwisselingen.