Logo wereldregio.nl

Zeemanprijs dit jaar voor Shanna Haaker

Vrijdagmiddag 26 november wordt in Zierikzee  weer de tweejaarlijkse Pieter Zeemanprijs uitgereikt en dit keer aan Shanna M. Haaker.De titel van haar scriptie luidt: Phase transitions between fractional quantum Hall states: a bose condension approach. Het master onderzoek waarop de scriptie is gebaseerd, is uitgevoerd aan het Instituut voor Theoretische Fysica (Universiteit van Amsterdam) onder begeleiding van prof.dr. F.A. Bais. [banner] De prijs, groot €2500,- , beschikbaar gesteld door de Stichting Pieter Zeemanfonds, wordt toegekend en uitgereikt door de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met Pontes Pieter Zeeman, de middelbare school te Zierikzee en de gemeente Schouwen-Duiveland. Deze aanvankelijk vijfjaarlijkse Zeemanprijs werd in 1953 in het leven geroepen en voor het eerst uitgereikt in 1960. In 1965 vond de tweede en tevens laatste uitreiking plaats. In 2004 werd de prijs, nu als tweejaarlijkse prijs, in ere hersteld.Niet alleen werd in 2004 de landelijke Zeemanprijs in ere hersteld, maar daarnaast werd ook een geheel nieuwe jaarlijkse prijs in het leven geroepen; de zogenaamde Gouden Pieter. Deze Gouden Pieter staat symbool voor de “kleine” Pieter Zeeman-aanmoedigingsprijs ter waarde van € 500,- en wordt toegekend aan de Vwo-leerling met het beste profielwerkstuk van de bètavakken.Winnaars van de Gouden Pieter 2010 zijn Suzanne Hobbelink en Jeske Bouwman.  De titel van hun profielwerkstuk luidt: Luminol. Luminol is een chemische stof die in politieseries als CSI en NCIS wordt gebruikt om bloedsporen aan te tonen. De stof licht bij contact met bloed op, zodat bloedspetters en vegen zichtbaar gemaakt kunnen worden.  Onlangs verwierf Pontes Pieter Zeeman dankzij donaties van diverse bedrijven en instellingen een lichtobject van de bekende beeldhouwer Jan van Munster. Het kunstwerk “Brainwave” heeft een vaste plaats gekregen op de leerplaza in gebouw Zuid.