Bruse polder blijft in beeld voor college | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Bruse polder blijft in beeld voor college

Burgemeester en wethouders houden ineens toch vast aan de Bruse polder voor de natuurcompensatie. Vorige week nog kondigde wethouder Verseput een nader overleg aan. Maar op vragen van Alert! laat het dinsdag weten, dat Bruse vooralsnog dé plaats voor de compensatie is. Daarom houdt het college ook vast aan het medewerking voor een bestemmingsplanwijziging. Het waterschap heeft als eigenaar van de polder al aangekondigd te zoeken naar een alternatieve plek. Hierdoor kan het standpunt van b en w nog achterhaald worden.Met deze beantwoording legt het college een motie van de gemeenteraad naast zich neer. Die vroeg vorige week om niet mee te werken aan de plannen, die door tegenstanders ontpolderen worden genoemd.