Waterschap over wateroverlast: ,,Onder controle" | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Waterschap over wateroverlast: ,,Onder controle"

De afgelopen dagen is er in Zeeland veel neerslag gevallen. Door het tijdig nemen van maatregelen als het volcontinu laten draaien van gemalen en het laten spuien van uitwateringssluizen is extreme wateroverlast voorkomen. Daarnaast is in hoger gelegen gebieden tijdelijk water vastgehouden met stuwen en zijn afwateringsgebieden gekoppeld. De buitendienst van het waterschap heeft het afgelopen weekend dag en nacht doorgewerkt om extra maatregelen te nemen bij kritieke situaties en om de waterpeilen te beheersen. Behalve op Noord-Beveland en bij gemaal Duiveland (Ouwerkerk) staan de peilen bij de gemalen en uitwateringssluizen overal in Zeeland nu weer op of onder normaal winterpeil. [banner] De meeste neerslag viel in Noord-Beveland. Hier was de situatie dan ook het meest kritiek. Het waterschap heeft bij gemaal Willem (bij Geersdijk) extra mobiele pompen ingezet om het water zo snel mogelijk af te voeren. De afgelopen nacht werd de waterafvoer bemoeilijkt doordat het gemaal in storing viel. Daarom heeft het waterschap zondagnacht extra noodpompen aan laten voeren. De komende dagen blijven ook deze pompen in bedrijf, zodat er 310.000 liter water per minuut wordt afgevoerd tot het winterpeil is bereikt. Het waterschap was al bezig om de capaciteit van dit gemaal te verhogen. Dit is nodig om te voldoen aan de nieuwe normen van het waterbeheer in de 21e eeuw (klimaatverandering) en om te anticiperen op de verhoging van het peil van het Veerse meer.In heel Zeeland zakken de peilen nu snel. De komende dagen wordt er geen neerslag van betekenis verwacht, zodat de grond geen extra regenwater te verwerken krijgt. Naar verwachting zal in de loop van de week in heel Zeeland de situatie weer op het normale niveau zijn voor de tijd van het jaar.Vanaf donderdag startte het waterschap met het nemen van voorzorgsmaatregelen om wateroverlast te voorkomen of binnen de perken te houden, zoals het verlagen van de waterstanden bij de gemalen. In de hoger gelegen poldergebieden werd het water vastgehouden met stuwen. Hierdoor werd voorkomen dat het water naar lager gelegen gebieden stroomde, zodat deze gebieden ontlast werden. Het water in deze hoger gelegen gebieden wordt nu stapsgewijs afgelaten.Overstromingen vanuit waterlopen hebben zich in Zeeland niet voorgedaan, behalve op enkele lokale geïsoleerde laagliggende percelen. Het vooraf inzetten van extra pompcapaciteit is niet mogelijk, omdat water pas weggepompt kan worden op het moment dat het er is.