Waterschap houdt waterpeil in de gaten | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Waterschap houdt waterpeil in de gaten

In de nacht van zaterdag op zondag nacht is er in Zeeland zo’n 8 tot 10 millimeter regen gevallen.  Ten opzichte van zaterdag zijn in het hele gebied de waterpeilen in de sloten aan het zakken. De gemalen van de Zeeuwse waterschappen blijven de komende dagen dan ook volop in bedrijf om al het regenwater af te voeren naar bijvoorbeeld de Ooster- en Westerschelde.De waterpeilen in de sloten in Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen en Sint Philipsland liggen rond het winterpeil. [banner] Op Tholen liggen de peilen nog boven het winterpeil maar zijn deze wel gezakt ten opzichte van gisteren. Op Duiveland liggen de peilen zo’n 15 tot 40 centimeter boven winterpeil maar ook daar zakt het peil. Op Zuid-Beveland zijn de peilen hoog bij gemaal Postweg en de Moer. Bij de gemalen Boreel en Oostwatering op Walcheren liggen de peilen nog boven het winterpeil en bij gemaal Poppekinderen zit het peil op winterpeil. Op Noord-Beveland zijn de peilen ten opzichte van gisteren al meer dan 10 centimeter gezakt. Bij gemaal Willem nabij Geersdijk blijft de extra pomp voorlopig in bedrijf. Voor het hele gebied geldt dat de situatie beheersbaar is maar dat er lokaal hoge peilen kunnen voorkomen in sloten en waterrijke gebie- den. De Zeeuwse gemalen draaien op volle toeren om overal het winterpeil weer te bereiken.Op dit moment is het niet nodig om extra pompen in te zetten. Wel staan pompen gereed die meteen naar een bepaald gebied gebracht kunnen worden. Het waterschap houdt het water in de hoger gelegen gebieden vast zodat lager gelegen gebieden ontlast worden. Het vasthouden van water wordt met stuwen geregeld. Alle buitendienstmedewerkers van waterbeheer zijn volop in de weer om het water in goede banen te leiden. Uiteraard blijft het waterschap paraat en hou- den de medewerkers van de afdeling Waterbeheer de waterpeilen in de sloten en de weersver- wachtingen nauwlettend in de gaten. Mocht het nodig zijn extra maatregelen te nemen, dan zal het waterschap actie ondernemen.