Logo wereldregio.nl

Wethouder overstag in kwestie Bruse polder

Wethouder A. Verseput gaat toch met de provincie rond de tafel om te zoeken naar een alternatief voor de natuurcompensatie in de Bruse polder.Tijdens de vergadering van de gemeenteraad kreeg hij te verstaan, dat de raad niet blij is met het onder water zetten van de Bruse polder. Eerder deze week sprak hij nog van een 'akkefietje'. Hij voelde er dinsdag nog niets voor om voor de compensatie te gaan liggen.

banner