Logo wereldregio.nl

Weer structurele tegenvaller gemeente

De gemeente moet nogeens 750.000 euro gaan bezuinigen, niet een keer maar structureel.Wethouder financien A. Verseput maakte dat donderdagmiddag bekend. Volgens hem had minister De  Jager een rekenfout gemaakt en haalt die fout van 400 miljoen euro nu bij de gemeenten. Driekwart miljoen voor rekening van de gemeente, dat al voor een miljoenenbezuiniging staat.