Logo wereldregio.nl

Provincie rekent op doorzetten natuurcompensatie

Als de gemeente niet meewerkt aan de natuurcompensatie in de Bruse polder dan zal ze tekst en uitleg moeten komen geven in het provinciehuis. De provincie wil het gebied herinrichten. Het wordt er natter. Tegenstanders gebruikend e term ontpoldering. Wethouder A. Verseput heeft al laten weten wél t zullen meewerken aan de herinrichting. De gemeenteraad zou nog bezig zijn met een anti-motie.[banner]Namens verantwoordelijk gedeputeerde Hamelink laat de provincie weten: ,,De gemeente Schouwen-Duiveland bereidt, om de inrichting van de Inlaag Bruinisse te kunnen realiseren, momenteel een wijziging van het geldende bestemmingsplan voor. Indien de gemeente deze procedure zou staken kan het waterschap niet aan de in de vergunningen opgenomen voorwaarden voldoen. Voor zover deze situatie zich zou voordoen gaat GS er van uit dat de vergunninghouder contact op neemt om deze te bespreken. Vooralsnog gaat GS er echter van uit dat aan de herstelopgave, die bestuurlijk ook afgestemd is, invulling wordt gegeven. "