Logo wereldregio.nl

Boeren tegen compensatie polder Bruinisse

De ZLTO afdeling Agrarisch Schouwen- Duiveland maakt bij de provincie bezwaar tegen de voorgenomen ontgronding van de inlaag bij Bruinisse.Het gaat om een oppervlakte van ongeveer 5,5 ha en is agrarisch in gebruik. ,,Nu gewoon sinds mensenheugenis een mooi karakteristiek poldertje en daar zijn nu plannen voor om natuur van te maken, net zo als we de laatste decennia honderden hectares agrarische grond op schouwen hebben zien omgevormd worden naar natuur. Ook buitendijks liggen immense oppervlaktes natuur. Daar zou nu met veel kosten en moeite een “postzegel” aan toegevoegd worden," laat de organisatie weten. En verder:,,Naast de hoge kosten zal ook het waterpeil opgezet worden met altijd toch een zeker risico van zoutschade in de toekomst op omringende landbouwgronden. Ook zou zo’n gebied weer vogels kunnen aantrekken die vervolgens overlast bezorgen op omringende gronden. Als ZLTO afdeling zijn we tegen het verder bestemmen van agrarische gronden voor natuur, het is nu genoeg geweest." De ZLTO neemt het woord ontpoldering niet in de mond, maar heeft dus wel bezwaar.