Logo wereldregio.nl

Uitdunnen dennenbos begonnen

Staatsbosbeheer is vandaag begonnen met het uitdunnen van een gedeelte van het dennenbos in de Boswachterij Westerschouwen.De werkzaamheden zullen tot december duren. De Boswachterij Westerschouwen is het grootste dennenbos van Zeeland en heeft een oppervlakte van ruim 320 ha. Het bos bestaat voor het grootste gedeelte uit Oostenrijkse en Corsicaanse dennen. (Pinus nigra) Dit naaldbos is tussen 1920 en 1942 ingeplant en de eerste bomen zijn nog steeds niet helemaal uitgegroeid. Eens in de vijf tot acht jaar wordt een bepaald gedeelte van het bos uitgedund zodat de overblijvende bomen meer ruimte krijgen en verder kunnen groeien. Deze cyclus wordt steeds herhaald totdat de bomen hun volle wasdom hebben bereikt. Momenteel wordt er gedund in het westelijke gedeelte van de boswachterij. [banner] De komende weken wordt ongeveer 1700 m3 grenenhout uit het bos geoogst. Dit gebeurd met een grote zelfrijdende houtoogstmachine. Deze machine pakt de boom in zijn geheel vast, zaagt in één handeling de boom af, ontdoet de stam van zijtakken en zaagt de stammen op de gewenste lengte. Een bijkomend positief effect van deze manier van oogsten is dat de bosbodem door de wielen van de machine wordt omgewoeld. Door het los maken van de grond worden veel zaden gestimuleerd om te ontkiemen.