Logo wereldregio.nl

Boerma bij aftreden benoemd tot erevoorzitter

Roel Boerma is benoemd tot erevoorzitter van SV Renesse. Deze onderscheiding viel hem vrijdagavond ten deel tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de zondag-vijfdeklasser.Op deze bijeenkomst droeg Boerma (op de foto rechts) na veertien jaar de voorzittershamer over aan Hans Canters (links) die achttien jaar lang verzorger van het eerste elftal is geweest. Boerma is in totaal 27 jaar bestuurlijk actief geweest voor Renesse. De titel erevoozitter is slechts tweemaal eerder uitgereikt in de historie van de vereniging.

   

banner