Skatevoorziening voor Bruinisse | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Skatevoorziening voor Bruinisse

De half pipe (skatevoorziening) die vroeger bij het schoolgebouw Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee stond,  krijgt een nieuwe bestemming: Bruinisse.De verwachting is dat deze skatevoorziening vanaf 1 mei volgend jaar klaar voor gebruik is. Als mogelijke locatie wordt het Westplantsoen genoemd. Om het belang van de komst ervan naar Bruinisse nog eens te onderstrepen, heeft de 13-jarige Bruenaar Mitch Hak dinsdag 12 oktober, samen met andere jongeren uit het dorp, een powerpoint-presentatie gegeven voor burgemeester en wethouders. Dit gebeurde op uitnodiging van burgemeester  G.C.G.M. Rabelink, die tijdens zijn kernbezoek aan Bruinisse met deze ideeën werd geconfronteerd. [banner] De dorpsraad ontwikkelt samen met jeugd en inwoners een voorstel voor de plaatsing van de half pipe.Als locatie wordt gedacht aan het Westplantsoen. Veel draagvlak. Een aantal overwegingen lag voor aan dit collegebesluit ten grondslag. Bruinisse kent relatief veel jongeren (meer dan elders op Schouwen-Duiveland) en de jongeren zijn bereid om waar nodig zelf de handen uit de mouwen te steken; het draagvlak voor de komst van een skatevoorziening in het dorp is groot.Ook de spreiding van skatevoorzieningen binnen de gemeente Schouwen-Duiveland heeft een rol gespeeld bij het besluit om ook in het vissersdorp een skatevoorziening te plaatsen. Leefbaarheid. De dorpsraad Bruinisse heeft het verzoek voor de plaatsing van de half pipe deze zomer ingediend. Dit verzoek komt voort uit het project Hart voor leefbaarheid waaraan Bruinisse meedoet. In juli 2009 is een enquête uitgezet onder de bevolking. Uit die enquête bleek een groot draagvlak te bestaan voor de komst van een permanente skatevoorziening. Op de vraag over het belang van voorzieningen in Bruinisse kiest een hele ruime meerderheid ( 62% ) voor een skatevoorziening. En nog eens 22% geeft aan geen problemen te hebben met een eventuele komst. Tijdens de dorpsraadvergadering in mei is de komst van een skatevoorziening tot belangrijk speerpunt gekozen. Volgens de dorpsraad is er op dit moment juist voor de groep jongeren tussen de 10 en 15 jaar weinig te doen in Bruinisse. De skatevoorziening kan daar verandering inbrengen. Zelfwerkzaamheid. De jongeren zelf blijken bereid om verantwoordelijkheid te dragen voor het skateproject. De presentatie aan het college illustreert die betrokkenheid. Daarnaast willen ze graag de handen uit de mouwen steken als de voorziening eenmaal geplaatst is, bijvoorbeeld door de halfpipe te schilderen. Ook de dorpsraad heeft aangegeven mee te willen helpen bij onder meer het vervoer en het opbouwen van de skatebaan. Overige skate voorzieningen. In de kernen Brouwershaven, Noordgouwe, Kerkwerve en Serooskerke rouleren per kwartaal een aantal skatevoorzieningen ( funbox combinatie, Quarterpipe, Rollerwave, Streetpipe en een Olliebox)  Verder staan er nu half pipes in Nieuwerkerk en Oosterland. Het skatepark als eilandelijke voorziening is te vinden in Zierikzee.