Aantal verkeersdoden neemt weer toe | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Aantal verkeersdoden neemt weer toe

Schouwen-Duiveland is na vijf jaar weer terug bij af wat het aantal verkeersdoden betreft.Na 2005 daalde het aantal slachtoffers fors van vijf naar nul in 2007 en 2008. Vorig jaar waren  er drie slachtoffers, maar met het dodelijk ongeval op de Philipsdam, eerder deze week, staat de teller met nog tweeëneenhalve maand te gaan al op vijf. [banner] Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) houdt alle cijfers over het verkeer nauwgezet bij. Het streven is het aantal verkeersslachtoffers (ernstig gewonden en doden) met 20 procent terug te brengen. En volgens woordvoerder S. Lindenberg van het ROVZ is Zeeland op de goede weg.De provincie investeert in veilige wegen en ook de politie zet regelmatig in op gerichte controles. Maar grip krijgen op verkeersdoden is niet te doen. Het zijn vaak incidenten die niet te voorkomen zijn. Voor een belangrijk deel omdat de omstandigheden niet te beïnvloeden zijn. Omdat het Zeelandbreed om ruim twintig dodelijke slachtoffers gaat is er ook geen trend waar te nemen. Dit jaar zijn er al 24 dodelijke slachtoffers en statistisch gezien zal de provincie volgens Lindenberg rond de dertig uitkomen. ,,Al weet je dat dus niet zeker.” Het zou een triest record zijn.Wel constateert Lindenberg dat alcohol en snelheid de boosdoeners zijn. In vijftien procent van de dodelijke verkeersongevallen in Zeeland is er alcohol in het spel. Opvallend is overigens het grote aantal aanhoudingen in het verkeer, waarbij autobestuurders op het gebruik van overmatig alcohol worden betrapt.De verwachting is dat in de laatste maanden van het jaar (en vooral december en januari van 2011) alcohol weer dominant aanwezig zal zijn met eindejaarsborrels.Volgens Lindenberg zijn er in Zeeland geen aanwijsbare gevaarlijke plaatsen meer; althans niet die opvallend terugkeren in de ongevallenregistratie. De provincie heeft de achterliggende jaren fors geïnvesteerd in de veiligheid van de wegen.