Getijdecentrale in Brouwersdam is haalbaar | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Getijdecentrale in Brouwersdam is haalbaar

Er zijn goede mogelijkheden voor het winnen van energie uit een centrale in de Brouwersdam die gebruik maakt van het getij op de Noordzee.De centrale kan genoeg elektriciteit leveren voor 30.000 à 50.000 huishoudens. Dit blijkt uit een vandaag gepresenteerd onderzoek in opdracht van de Bestuurscommissie MIRT-Verkenning1 Grevelingen. Het rijk en de regionale overheden overwegen een grote opening in de Brouwersdam (op de grens van Zeeland en Zuid-Holland) te maken om de kwaliteit van het water in het Grevelingenmeer te herstellen. [banner] Door de Deltawerken is de brede zeearm de Grevelingen sinds 1971 volledig afgesloten van de Noordzee. Hierdoor gaat het zuurstofgehalte van het meer gestaag achteruit. Uit recente metingen blijkt dat het zuurstofgebrek nu al begint op zes meter onder de waterspiegel. In diepere delen sterft in de zomer al het leven af.Een doorlaatopening in de Brouwersdam kan de situatie herstellen. In die doorlaatopening kan een centrale worden geplaatst die elektriciteit oplevert omdat zij gebruik maken van de grote hoeveelheid water (50 miljoen m3) die zich vier keer per etmaal door de Brouwersdam zal persen. Dat gaat 365 dagen per jaar door, jaar in jaar uit. Getijenergie is duurzaam: geen afval, geen broeikasgas en geen horizonvervuiling, want de turbines liggen in de dam.Het onderzoek naar de getijcentrale is uitgevoerd door de Technische Universiteit Delft, de instituten Deltares en Kema en de ingenieursbureaus Witteveen+Bos en Haskoning. Ook het Zeeuwse energiebedrijf Delta NV is bij het onderzoek betrokken.De ontwerpen voor de centrale worden op 18 oktober besproken tijdens een conferentie die de Bestuurscommissie MIRT-Verkenning Grevelingen organiseert voor regionale politici, bestuurders en belanghebbenden.