Digitale service voor inzage steun gemeente | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Digitale service voor inzage steun gemeente

Heb ik recht op bijzondere bijstand of een langdurigheidtoeslag of kom ik in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen?Via www.berekenuwrecht.nl kunnen Schouwen-Duivelanders nu ook online een antwoord op deze vragen over gemeentelijke regelingen vinden. Dat is mogelijk sinds de gemeente Schouwen-Duiveland zich heeft aangesloten bij Berekenuwrecht. [banner] Via de website www.berekenuwrecht.nl konden Schouwen-Duivelanders al langer berekenen of zij recht hebben op landelijke regelingen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of een studietoelage.Vanaf nu is het ook mogelijk om dat te doen voor gemeentelijke vergoedingen. Berekenuwrecht is een initiatief van de landelijke organisaties Stimulansz en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Door deze mogelijkheid kunnen mensen thuis heel gemakkelijk vanachter de computer nagaan of ze in aanmerking komen voor een gemeentelijke regeling. Hierdoor wil de gemeente Schouwen-Duiveland meer bekendheid geven aan het bestaan van deze regelingen Het programma is te vinden op www.berekenuwrecht.nl. Om te kunnen bepalen of iemand in aanmerking komt voor inkomensondersteuning moet hij vragen beantwoorden over onder meer de gezinssamenstelling, het inkomen en het vermogen. Het programma berekent vervolgens het eventuele recht op de vergoeding. De gebruiker kan het eindrapport uitprinten en bijsluiten bij een aanvraagformulier of meenemen bij een gesprek met een medewerker van de gemeente.

Heb ik recht op bijzondere bijstand of een langdurigheidtoeslag of kom ik in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen?Via www.berekenuwrecht.nl kunnen Schouwen-Duivelanders nu ook online een antwoord op deze vragen over gemeentelijke regelingen vinden. Dat is mogelijk sinds de gemeente Schouwen-Duiveland zich heeft aangesloten bij Berekenuwrecht. 

banner

 Via de website www.berekenuwrecht.nl konden Schouwen-Duivelanders al langer berekenen of zij recht hebben op landelijke regelingen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of een studietoelage.Vanaf nu is het ook mogelijk om dat te doen voor gemeentelijke vergoedingen. Berekenuwrecht is een initiatief van de landelijke organisaties Stimulansz en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Door deze mogelijkheid kunnen mensen thuis heel gemakkelijk vanachter de computer nagaan of ze in aanmerking komen voor een gemeentelijke regeling. Hierdoor wil de gemeente Schouwen-Duiveland meer bekendheid geven aan het bestaan van deze regelingen Het programma is te vinden op www.berekenuwrecht.nl. Om te kunnen bepalen of iemand in aanmerking komt voor inkomensondersteuning moet hij vragen beantwoorden over onder meer de gezinssamenstelling, het inkomen en het vermogen. Het programma berekent vervolgens het eventuele recht op de vergoeding. De gebruiker kan het eindrapport uitprinten en bijsluiten bij een aanvraagformulier of meenemen bij een gesprek met een medewerker van de gemeente.