Landschapsterp krijgt vorm | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Landschapsterp krijgt vorm

Het ontwateringdepot voor bagger langs de Straalweg in Zierikzee is klaar en daarmee is de basis gelegd voor de landschapsterp die aan de zuidkant van het nieuwe industrieterrein wordt aangelegd. De inrichting van deze landschapsterp, de eerste in Zeeland, is een initiatief van provincie, waterschap en gemeente. Woensdag 15 september wordt dit ontwateringdepot officieel in gebruik genomen.[banner]Dit gebeurt om ca. 15.30 uur door het overhandigen van de sleutel van het depot door wethouder W.G. Stouten aan de depotbeheerders, A. Verrijzer en H. Aalbers. Aanwezig hierbij zijn gedeputeerde F.K. Hamelink (water & natuur) van de provincie Zeeland en gezworene J. de Jager van het waterschap Scheldestromen i.o.