,,Ik heb het niet alleen gedaan”?? | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

,,Ik heb het niet alleen gedaan”??

Ria Geluk (64) onder indruk van bijeenkomst en uitreiking zilveren Anjer

Ria Geluk wist al twee maanden dat ze op woensdag 9 juni uit handen van koningin Beatrix de zilveren Anjer zou krijgen. Op het moment suprême ‘pakte’ het de 64-jarige inwoonster van Capelle enorm. Voor Geluk was het haar tweede persoonlijke ontmoeting met de koningin. Stilletjes hoopt ze op een derde keer.

,,Ik ben ontzettend onder de indruk dat ik de zilveren Anjer heb gekregen”, laat Geluk daags na de uitreiking in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam weten. ,,Maar ik heb het niet alleen gedaan en dat wil ik ook zoveel mogelijk uitstralen op de mensen om me heen.” Ook G. Rabelink, burgemeester van Schouwen-Duiveland, sprak van ‘een indrukwekkende bijeenkomst’. Voordat de officiële plechtigheid begon, werden Geluk en de drie andere onderscheiden mensen ontvangen door de koningin. Het was niet de eerste keer dat Geluk met de vorstin kon spreken. ,,In 2003 heb ik haar rondgeleid in het Watersnoodmuseum toen het vijftig jaar geleden was dat de Ramp plaatsvond”, zegt Geluk. In een grote burgerzaal, gevuld met vijfhonderd personen, werd het kwartet gelauwerden één voor één naar voren geroepen. ,,Om de tien minuten werd er een zilveren Anjer uitgereikt. Ik was nummer drie. Er werd een film van mij getoond. Een tijdje geleden zijn drie filmers de hele dag bij mij op bezoek geweest. Zij hebben een film over mijn leven gemaakt en wat ik heb gedaan. Daarvoor hebben ze bij mij thuis en op andere plaatsen gefilmd.” Na de vertoning van film kregen Geluk en alle andere aanwezigen te horen waarom zij de prestigieuze prijs toebedeeld kreeg. In het geval van Geluk betekende dat ze zich belangeloos heeft ingezet voor het Watersnoodmuseum, het maritieme cultureel erfgoed en andere activiteiten zoals de Historische Spelen. Na zoveel complimenten en mooie woorden speldde Beatrix Geluk de zilveren Anjer op. Dat moment greep Geluk emotioneel aan. ,,Elk jaar krijgen maar vier mensen hem. Dan is het best heel speciaal. Ik was echt onder de indruk”, vertelde Geluk die de Watersnoodramp in 1953 aan den lijve ondervond. Na het officiële gedeelte stelde Geluk de door haar uitgenodigde mensen aan de koningin voor en werd ze van alle kanten gefeliciteerd. Ze maakte mooi gebruik van de gelegenheid door Beatrix de catalogus van het museum in Ouwerkerk te overhandigen. ,,Ik heb haar uitgenodigd om naar het nieuwe museum te komen.”?Geluk is na Piet van Beveren, de oud-archivaris van Zierikzee, de tweede inwoner van Schouwen-Duiveland die de zilveren Anjer heeft gekregen. Van Beveren ontving de onderscheiding in 1961. De prijs is in 1950 in het leven geroepen ‘als waardering voor personen van onbesproken vaderlands gedrag, die zich in enigerlei vorm van onverplichte arbeid op uitstekende wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse cultuur’.