Logo wereldregio.nl

Oudheidskamer na restauratie weer open

De maandenlange restauratie is voltooid en met resultaat: de Oudheidkamer in de Oudestraat (23-25) is nog voor het zomerseizoen klaar voor de ontvangst van het publiek. Vrijdag 28 mei verricht burgemeester G. Rabelink om 15.15 uur de officiële opening. Dankzij deze restauratie en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden voldoet de Oudheidskamer/ Visserijmuseum aan de eisen die tegenwoordig aan een museum worden gesteld. “Met dit resultaat is het stichtingsbestuur heel erg blij”, aldus voorzitter T. Ketting. [banner] Een belangrijk onderdeel van deze restauratie, waarvoor architectenbureau De Steunbeer (Zierikzee) het restauratieplan heeft opgesteld, is het aanpassen van de (verouderde) klimaatinstallatie, een noodzakelijke voorziening  voor het behoud van het gebouw én de collectie. Hierbij is gekozen voor een energiezuinig systeem dat zorgt voor een constante temperatuur en (relatieve) vochtigheid. Daarnaast is het pand nu ook voorzien van twee glazen deuren achter de voor- en achterdeur en tochtwering. Ook het metsel en voegwerk, het schilderwerk binnen en buiten, de goten en de afvoer zijn waar nodig onder handen genomen. In het pand zelf is de betimmering van de wanden geheel hersteld. De restauratie en de onderhoudswerkzaamheden waren noodzakelijk om te voorkomen dat gebouw én  collectie door technische tekortkomingen en de werking van vocht verder achteruit zouden gaan. Dankzij deze restauratie beschikt de Stichting Brusea nu over een weliswaar klein maar karakteristiek museum waar de geschiedenis van de visserij en het dorpsleven van vroeger tot leven komen. Ook de meekrapnijverheid wordt belicht. De restauratie en het onderhoud zijn uitgevoerd door regionale bedrijven.De kosten van deze restauratie bedragen € 183.000. De officiële opening van vrijdag 28 mei betekent tegelijkertijd de opening van het museumseizoen.