Masterplan en maquette Bruinisse ter inzage | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Masterplan en maquette Bruinisse ter inzage

Hoe gaat het centrum van Bruinisse er volgens het conceptmasterplan in de toekomst mogelijk uitzien? De maquette die nu in bibliotheek De Zaete, Molenstraat 44 te zien is, geeft daar een goed beeld van.Het conceptmasterplan en het  bijbehorende beeldkwaliteitsplan zijn in opdracht van de gemeente opgesteld door het bureau Soeters & van Eldonk.  [banner] Daarvoor zijn in het afgelopen jaar inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties regelmatig uitgenodigd om mee te denken en te praten over hun ideeën over hoe het centrum en de haven er in de toekomst uit zouden moeten zien.   Dit conceptmasterplan geeft aan wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van woningbouw, detailhandel, horeca en bedrijvigheid et cetera. Daarbij beperkt dit plan zich niet alleen tot economische ontwikkelingen. Ook zaken als verkeer, milieu, volkshuisvesting en leefbaarheid komen hierin aan de orde. Het conceptmasterplan is te beschouwen als een vertrekpunt voor verdere ontwikkelingen in het centrum en de haven. Dit conceptmasterplan (en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan) is in november 2009 besproken  met de Bruënaren. Begin februari staat het op de agenda van de commissie Openbare ruimte, waarna de gemeenteraad eind februari een besluit hierover neemt.   Beide plannen zijn te vinden op www.schouwen-duiveland.nl. Het Masterplan is uitgewerkt in een maquette. Deze kunt u, gedurende openingstijden, bekijken in de bibliotheek De Zaete

Hoe gaat het centrum van Bruinisse er volgens het conceptmasterplan in de toekomst mogelijk uitzien? De maquette die nu in bibliotheek De Zaete, Molenstraat 44 te zien is, geeft daar een goed beeld van.Het conceptmasterplan en het  bijbehorende beeldkwaliteitsplan zijn in opdracht van de gemeente opgesteld door het bureau Soeters & van Eldonk.  

banner

 Daarvoor zijn in het afgelopen jaar inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties regelmatig uitgenodigd om mee te denken en te praten over hun ideeën over hoe het centrum en de haven er in de toekomst uit zouden moeten zien.   Dit conceptmasterplan geeft aan wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van woningbouw, detailhandel, horeca en bedrijvigheid et cetera. Daarbij beperkt dit plan zich niet alleen tot economische ontwikkelingen. Ook zaken als verkeer, milieu, volkshuisvesting en leefbaarheid komen hierin aan de orde. Het conceptmasterplan is te beschouwen als een vertrekpunt voor verdere ontwikkelingen in het centrum en de haven. Dit conceptmasterplan (en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan) is in november 2009 besproken  met de Bruënaren. Begin februari staat het op de agenda van de commissie Openbare ruimte, waarna de gemeenteraad eind februari een besluit hierover neemt.   Beide plannen zijn te vinden op www.schouwen-duiveland.nl. Het Masterplan is uitgewerkt in een maquette. Deze kunt u, gedurende openingstijden, bekijken in de bibliotheek De Zaete