Eilandelijke discriminatie melden in Goes en Zierikzee | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Eilandelijke discriminatie melden in Goes en Zierikzee

Sinds kort kunnen Schouwen-Duivelanders discriminatie melden indienen bij het Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland) in Goes. Daarnaast kunnen zij hun klacht ook indienen bij het Zorgloket in het gemeentehuis in Zierikzee, telefoon nummer (0111) 45 22 80. Door het inschakelen van het ADB Zeeland geeft de gemeente invulling aan haar wettelijke plicht om haar inwoners de mogelijkheid te bieden om (vermoedens van) discriminatie te melden bij een centraal punt, buiten de gemeentelijke organisatie. Hiermee wordt een zo groot mogelijke onafhankelijkheid gegarandeerd. [banner]  Die onafhankelijke voorziening is een wettelijke eis. Bij het ADB Zeeland kan iedereen zijn klacht per post, e-mail, per telefoon of persoonlijk melden. Ook anonieme meldingen zijn mogelijk. Een andere mogelijkheid is dat de naam van de klager/melder wel bij het ADB Zeeland bekend is, maar dat dit bureau de naam van de klager/melder verder niet naar buiten brengt. Na het indienen van de klacht gaan medewerkers van het ADB  samen met de klager/melder na of er iets aan de situatie veranderd kan worden. Het ADB Zeeland kan bij klachten en meldingen ook als bemiddelaar optreden. Wie dat wil kan zijn melding ook doen bij de medewerkers van het Zorgloket. Zij geven de melding/klacht  vervolgens door aan ADB voor de verdere afhandeling. Het ADB Zeeland is tussen 9.00 - 17.00 uur bereikbaar via (0113) 39 71 71 of via info@adbzeeland.nl  Het Zorgloket van de gemeente is dagelijks geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur en woensdag en donderdag ook ’s middags tot 16.00 uur.  Discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, politieke overtuiging, leeftijd of sexuele geaardheid is verboden. Dit verbod op discriminatie is vastgelegd in art 1 van de Grondwet.  De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen en de Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Schouwen-Duiveland moeten het gemakkelijker maken voor mensen om klachten over discriminatie te melden.