Geld uit Fonds voor Kazernering | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Geld uit Fonds voor Kazernering

Het Fonds van Kazernering biedt ook dit jaar weer de mogelijkheid van financiële steun voor eenmalige sociaal-culturele activiteiten (of uitgaven), die in Zierikzee worden gehouden of die in ieder geval gericht zijn op de inwoners van Zierikzee. Het fonds wil vooral die zaken ondersteunen, die niet in aanmerking komen voor subsidie. In 2010 is een bedrag van ongeveer negenhonderd euro te verdelen.  [banner] Wie in aanmerking wil komen voor een bijdrage uit het fonds kan een aanvraag indienen bij het Fonds van Kazernering, p.a. Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. Deze aanvraag moet voor 1 maart zijn ingediend en moet een zo duidelijk mogelijke omschrijving geven van het doel of de activiteit waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd. Voor zover mogelijk moeten de begroting voor 2010 en de rekening over 2009 van de instelling of vereniging worden bijgevoegd. In 2009 werd, evenals in voorgaande jaren, een breed scala aan activiteiten ondersteund. Het Gereformeerd kerkkoor in Zierikzee kreeg 80 euro toegewezen voor de uitvoering van de Christmas Carols. De Stichting intocht Sinterklaas Zierikzee ontving 200 euro voor de aankoop van zwarte pietenpakken. Het Koor Cantare in Zierikzee kreeg 250 euro voor het uitvoeren van een mis van Paersall. Tenslotte kreeg het Händel en Mendelsohnfestival in Zierikzee voor de aanschaf van een beamer een bedrag van 250 euro. Het Fonds van Kazernering bestaat in Zierikzee sinds 1811. Vroeger werd met geld uit dit fonds de kosten van inkwartiering van militairen betaald. Nu geeft het fonds tegemoetkomingen voor allerlei sociaal culturele activiteiten in Zierikzee.