Huizinga geeft aftrap voor Grevelingen | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Huizinga geeft aftrap voor Grevelingen

Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag in Ouddorp het startsein gegeven voor een verkenning naar de toekomst van de Grevelingen. Het onderzoek richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit, het opwekken van energie uit getijdenbeweging en het versterken van de recreatiesector. De Bestuurscommissie die deze MIRT-Verkenning Grevelingen gaat leiden is vandaag geïnstalleerd. De commissie komt eind 2011 met een advies over het eventueel aanpassen van twee grote Deltawerken, de Brouwersdam en de Grevelingendam.  [banner]  De verkenning over de toekomst van de Grevelingen is nodig omdat na de aanleg van de Deltawerken het natuurlijke getijdesysteem in het gebied is verdwenen waardoor er een gebrek aan zuurstof in het Grevelingenmeer is ontstaan. De verkenning onderzoekt de mogelijkheden om met een aantal investeringen meer dynamiek in het gebied te brengen, zowel in de natuur als in de economie. Uit eerder onderzoek blijkt dat de waterkwaliteit aanzienlijk verbetert als er weer een beperkte mate van getij in het meer komt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het maken van een (afsluitbare) opening in de Brouwersdam. In deze doorlaatopening van de Brouwersdam zou een energiecentrale gebouwd kunnen worden die elektriciteit opwekt uit het in- en uitstromende water. Voorlopige studies wijzen erop dat die elektriciteit kan leveren voor 50.000 huishoudens. Ook wordt onderzocht welke functie de Grevelingen kan hebben als opvang- en afvoerbekken bij extreem hoge afvoeren van Maas en Rijn die het gevolg kunnen zijn van klimaatverandering. Met het oog op de klimaatverandering en de hogere rivierafvoeren in de toekomst zou de Grevelingen hier een rol in kunnen hebben.