Werkloosheid op het eiland laagst van Zeeland | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Werkloosheid op het eiland laagst van Zeeland

Het percentage werklozen op Schouwen-Duiveland is het laagste van heel Zeeland. Dit terwijl de beroepsbevolking juist steeds verder toeneemt en het aantal banen op het eiland daalt. Steeds meer eilandbewoners werken dan ook elders, met name in het Waterweggebied of in West- Brabant. In tegenstelling tot de rest van Zeeland neemt het aantal mensen dat beschikbaar is voor de arbeidsmarkt tot 2015 nog verder toe (+ 6%).  [banner]  Deze trend komt naar voren in het rapport ‘Gemeente Schouwen-Duiveland in beeld’ van de Kamer van Koophandel. In dit rapport worden de belangrijkste sociaal-economische ontwikkelingen van Schouwen- Duiveland op een rij gezet en worden de gemeentelijke economische kerncijfers vergeleken met andere gemeenten in Zeeland. Schouwen-Duiveland kent een omvangrijke toeristische sector, zakelijke dienstverlening, detailhandel en landbouw. In de afgelopen periode heeft de werkgelegenheid in beide laatstgenoemde sectoren onder druk gestaan, en de verwachtingen voor de komende jaren zijn niet positief. Kansen voor nieuwe werkgelegenheid zullen dus vooral in het toerisme en de zakelijke dienstverlening moeten worden gezocht. De aanbevelingen die de Kamer van Koophandel doet aan de gemeente Schouwen-Duiveland voor een sterkere sociaal-economische structuur sluiten hier goed op aan. Allereerst pleit de Kamer van Koophandel voor het aantrekken van dienstverlenende en schone bedrijven. Door de realisering van het Business Park Zierikzee kan aan deze bedrijven een geschikte vestigingsplaats geboden worden. Verder dient de gemeente zich in te zetten op het vergroten van de toeristische bestedingen, zowel door verblijfsrecreanten, watersporters en dagtoeristen. Plannen van ondernemers om het bestaande aanbod te vernieuwen en te verbeteren dient de gemeente zoveel mogelijk te ondersteunen. Belangrijk voor het toerisme maar ook voor de inwoners van Schouwen-Duiveland is dat de aantrekkingskracht van de binnenstad van Zierikzee wordt verbeterd. Hiervoor dient een overkoepelend plan te worden opgesteld en moet er voldoende geld beschikbaar zijn om de noodzakelijke maatregelen uit te voeren. Tot slot pleit de Kamer van Koophandel voor een betere doorstroming op de N59 in de richting van en naar het Hellegatsplein. Vooral in de zomermaanden zorgt het grote verkeersaanbod voor oponthoud en vertraging. Dit is niet goed voor het toerisme en ook niet voor de bedrijven die afhankelijk van de aan- en afvoer van producten over de weg. De Kamer van Koophandel met het bestuur van de gemeente Schouwen-Duiveland aan tafel om de uitkomsten en aanbevelingen van de sociaal-economische analyse te bespreken. Als onafhankelijke partij wil de KvK samen met de gemeente komen tot een beleid met oog voor alle betrokkenen, waarmee ondernemers op Schouwen-Duiveland straks weer een stap verder komen met ondernemen.