Logo wereldregio.nl

Iets meer inwoners op het eiland

In het afgelopen jaar is het aantal Schouwen-Duivelanders toegenomen.Gaf de teller begin dit jaar 33933 aan, eind december was dit aantal opgelopen tot 34122. Deze toename is toe te schrijven aan een vestigingsoverschot (277 mensen). In totaal vestigden zich in 2009  1134 mensen op Schouwen-Duiveland. Daarentegen vertrokken er 857. Het aantal Schouwen-Duivelanders dat dit jaar overleed bedroeg 371. Het aantal geboorten bedroeg 283. [banner] Wat de kernen betreft liet Zierikzee de grootste groei zien: daar nam de bevolking toe met 199 mensen (10679). Ook Bruinisse kende een stijging. Het aantal Bruenaren liep op van 4019 tot 4072. In een aantal kernen bleef het aantal inwoners min of meer gelijk, terwijl de bevolkingsomvang in enkele kernen een lichte afname liet zien.