Logo wereldregio.nl

Alert! niet te spreken over strooibeleid

Alert! is niet te spreken over het strooibeleid van de gemeente.De gemeente heeft alleen op hoofdwegen gestrooid. Volges Alert! heeft het veel gevaarlijke situaties opgeleverd op de binnenwegen en binnen de bebouwde kom. Het strookt niet met de uitgangspunten van de raad, zo laat de politieke groepering weten. Alert! heeft er vragen over gesteld aan burgemeester en wethouders.