Logo wereldregio.nl

Onderscheiding voor vrijwilliger Dorst

J.C  Dorst uit Dreischor heeft uit handen van loco-burgemeester Renden, de versierselen, behorend bij de Koninklijke onderscheiding, tot lid in de orde van Oranje-Nassau, ontvangen. Al in zijn jeugd ging de heer Dorst met zijn ouders mee om werkzaamheden voor de kerk te verrichten. Ook nu nog, op zijn 81e staat hij altijd klaar voor de kerk.Naast de zondagse en andere kerkelijke activiteiten wordt de kerk in Dreischor vaak gebruikt voor culturele doeleinden. Bij al deze kleine en grote evenementen is de heer Dorst paraat als vrijwilliger. Als manusje van alles is hij van onschatbare waarde bij het reilen en zeilen in de kerk. Omdat de kerk een historisch monument is wordt deze dagelijks opengesteld voor belangstellenden. Dagelijks wordt het gebouw door betrokkene geopend en gesloten en wordt de collectebus geleegd.  [banner]  Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat is deze vrijwilliger ten behoeve van de jaarlijkse rommelmarkt van de kerk een paar weken lang onvermoeibaar in de weer om voorbereidingen te treffen. Driemaal per jaar is er een oliebollenactie en de heer Dorst stelt zijn schuur en zijn keuken beschikbaar voor het bakken van duizenden oliebollen.Daarnaast haalt hij de tweewekelijkse de kerkbode op bij de drukker en distribueert deze naar de gemeenteleden. Het lijkt erop dat de heer Dorst meer uren in de kerk dan in zijn eigen huis doorbrengt. Gelet op aard en uitstraling van de verdiensten acht het Kapittel Voor De Civiele Orden daarom ook de uitreiking tijdens het jaarlijkse Kerstconcert in de Adriaanskerk een passende gelegenheid voor de uitreiking van de onderscheiding.