Logo wereldregio.nl

Bruinisse maakt afspraken over jaarwisseling

Om te zorgen voor een goede jaarwisseling hebben het bestuur van jeugdsoos De Pul, politie, brandweer, gemeente en buurtbewoners met elkaar overlegd en afspraken gemaakt.Vorig jaar nog was er brand in het dorpshuis door vuurwerkvandalisme. Een van deze afspraken is het aanstellen van toezichthouders voor het terrein rond de jeugdsoos door het bestuur van de Pul. Ook de politie houdt een oogje in het zeil. Op het terrein voor de Pul kan een vreugdevuur worden gemaakt, maar daarvoor gelden wel regels, zodat dit veilig en met zo min mogelijk overlast kan gebeuren. Voor dit vuur mag alleen hout worden gebruikt. Verder is afgesproken dat vreugdevuren na 03:00 uur niet worden toegestaan.  [banner] Mensen die vernielingen aanrichten of op een andere manier schade veroorzaken kunnen rekenen op straf en moeten de schade, die al snel duizenden euro’s kan bedragen, zelf betalen. Voor jeugdige overtreders betekent dit ook voor langere tijd ontzegging van de toegang tot de Pul en andere horecagelegenheden in Bruinisse. Met het uitdelen van flyers licht het bestuur van De Pul  bezoekers van de jeugdsoos in over deze afspraken. Het overleg tussen De Pul, politie, brandweer, gemeente, schooldirecties en omwonenden bestaat al langer. Met dit overleg wil het bestuur, dat uit jongeren bestaat, eventuele overlast in de buurt van het soosgebouw tijdens de jaarwisseling zoveel mogelijk te voorkomen Deze overlast, ook al gebeurt die buiten de soos zelf,  beïnvloedt de beeldvorming over jeugdsoos De Pul. Dat is jammer omdat het bestuur van de jeugdsoos veel positieve activiteiten ontplooit voor de Bruse jeugd en andere dorpsbewoners.  Het bestuur ziet het als zijn verantwoordelijkheid om enige sturing te geven aan de feestelijkheden rond de jaarwisseling, ook al spelen die zich buiten het soosgebouw af.