Logo wereldregio.nl

Rotarians helpen hospice en clowns

De Rotary op Schouwen-Duiveland heeft er een halfjaar over moeten doen, maar de opbrengst van het menevenement, dat in mei van dit jaar in Oosterland werd gehouden, is alsnog overhandigd aan twee goede doelen: het hospice in Zierikzee én Fariaclowns. De Rotary kent op het eiland twee groepen, de afdeling Zierikzee en de afdeling Schouwen-Duiveland. Ze hebben hun eigen activiteiten, maar samen trekken ze op als het het menevenement betreft, dat jaarlijks in Oosterland wordt gehouden. Dat evenement trekt enkele duizenden mensen en bracht dit jaar 17.500 euro in het laatje.

Rotarian Ph. Van Doorne mocht de cheques van 8.750 euro elk overhandigen aan vertegenwoordigers van de twee organisaties. Dat gebeurde na een etentje in restaurant de Zeelandbrug  in Zierikzee. Van Doorne: ,,We hebben een kredietcrisis. Nog niet alle bedrijven hebben hun geld overgemaakt. Maar we garanderen deze bedragen”. Vervolgens kregen de clubs hun lange verwachte centen.

De Fariaclowns zijn een variant op de cliniclows. De Fariaclowns bezoeken dementerende ouderen, die door het bezoek van de clowns weer even lachen. De bedoeling is dat met het geschonken geld veel ouderen op het eiland een bezoek van de Fariaclowns kunnen verwachten. Vooral verpleeghuis Cornelia kan op het bezoek rekenen.

Het hospice liet bij monde van voorzitter I. Heuff weten blij te zijn met het geld. Het gebouw staat er weliswaar, maar het hospice heeft naast een bijdrage van het rijk ook geld van donateurs en anderen nodig. Die ruim achtduizend euro komt dus van pas.

Ondertussen zijn de Rotarians als weer bezig met andere inzamelingsprojecten. Een gemeenschappelijk etentje leverde tweeduizend euro op. En na afloop van de overhandiging van de cheques, ontmoetten de Rotarians elkaar op de parkeerplaats aan de Val, waar vis werd verhandeld met als inzet het inzamelen van geld voor een volgend project. Duidelijk is wel dat het menevement in 2009 ten goede komt aan het dierenasiel in Zierikzee.