Logo wereldregio.nl

Uitkeringsgerechtigde in strijd tegen probleem zwerfvuil

Vanaf volgende week gaat de gemeente mensen met een bijstanduitkering inzetten om het zwerfvuil op het eiland op te ruimen. In 2006 is de gemeente al begonnen met de inzet van deze groep mensen op het strand en dat is dusdanig bevallen, dat de uitkeringsgerechtigden nu op het hele eiland inzetbaar zijn. Ook het strandproject gaat door.De gemeente heeft het project ook komend jaar weer uitbesteed aan de Zuidhoek Reïntegratie bv. De Zuidhoek begeleidt de mensen met een uitkering naar betaald werk. Het strandproject - en nu dus ook de nieuwe variant worden als effectief bestempeld.De Zuidhoek en de gemeente trekken al langere tijd samen op bij het begeleiden van mensen met een uitkering. Konden die zich vroeger beperken tot het verplicht zoeken naar werk, vandaag de dag worden ze meteen aan het werk gezet. Volgens de gemeente heeft dit al tot een aantal successen geleid.Wel is er ook het één en ander te verbeteren. Deelnemers waren op het strand onvoldoende herkenbaar. Ze krijgen nu badges en een legitimatie op zak. Ook moeten er betere afspraken gemaakt worden tussen de deelnemers aan het project aan de ene kant en de dienst openbare werken aan de andere kant. Beiden moeten helder hebben wie welke taken uitvoert.En ook is de inzet van deelnemers, die iets op hun kerfstok hebben, niet altijd even goed bevallen. ,,Reclasseringskandidaten inzetten als gastheer-vrouw is vaak geen visitekaartje voor de gemeente”, schrijft de gemeente in haar terugblik. In het contract met de Zuidhoek moet worden vastgelegd, dat deze mensen alleen maar schoonmaakwerkzaamheden mogen uitvoeren. Andere taken zijn bijvoorbeeld het bewaken van de fietsenstalling en het beantwoorden van vragen van het publiek.Het project begint maandag 5 januari en duurt voorlopig tot 31 mei. De werkdagen zijn vastgesteld van 08.00-16.00 uur. Het betekent overigens wel een uitbreiding van de werkzaamheden. Dit jaar kostte het de Zuidhoek veel moeite om voldoende kandidaten voor het project te vinden. Dat wordt niet genoemd in de evaluatie.