Logo wereldregio.nl

Reiniging niet langer zelfstandige afdeling

De gemeentelijke reinigingsdienst is vanaf woensdag niet langer een zelfstandige afdeling.Burgemeester en wethouders hebben deze afdeling toegevoegd aan de afdeling openbare werken, omdat dit efficiënter zou zijn. Eerder al maakte de gemeente dit voornemen bekend, waarna het onlangs benoemde afdelingshoofd te kennen gaf te vertrekken. Hij zag er om persoonlijke redenen vanaf de gecombineerde afdeling openbare werken en reiniging te gaan leiden. Het gemeentelijke ontwikkelingsbedrijf, dat nu nog onder openbare werken valt, verhuist naar de afdeling ruimte en milieu. Het ontwikkelingsbedrijf kan gezien worden als de ambtelijke ontwikkelafdeling.