Logo wereldregio.nl

Koninklijk goud voor L. J. Klompe

L.J. Klompe uit Dreischor heeft eerder deze week een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Dat maakt de gemeente donderdagmiddag bekend. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en kwam in aanmerking voor de onderscheiding door zijn langdurige inzet voor het Waterschap Zeeuwse Eilanden en voor Agrarisch Schouwen-Duiveland. Het opspelden van de versierselen gebeurde door loco-burgemeester W.G. Renden. [banner] De heer Klompe was in beginsel als hoofdingeland betrokken bij het waterschap maar al snel werd hij gezworene, lid van het dagelijks bestuur. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw moest door het waterschap een bredere kijk op waterbeheer worden ontwikkeld. De heer Klompe heeft daarbij de nodige inbreng gehad. Als agrariër kon hij bovendien naast het algemene beleid ook vormgeven aan de belangenbehartiging van de agrarische achterban. Decorandus staat bekend als buitengewoon bekwaam op het gebied van waterbeheersing. Naar aanleiding van de wateroverlast in 1998 heeft hij al zijn invloed aangewend om de klimaatbestendigheid op Schouwen-Duiveland als een van de eerste gebieden in Zeeland op orde te brengen. In de periode 1978-1995 was betrokkene ook waarnemend dijkgraaf. In deze functie heeft hij voor een langere tijd de toenmalige dijkgraaf, de heer Steur, vervangen. De heer Klompe beëindigt zijn bestuurswerkzaamheden voor WZE per 8 januari 2009.