Logo wereldregio.nl

Jubileumdiners Brasserie Maritime

De leiding van Brasserie Maritime, bestaande uit Johan Brongers, Stefan Kalwij en Ernesto Besling, heeft besloten het vijfjarige jubileum van het Zierikzeese restaurant niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Vandaar dat ze de komende vijf maanden (van 1 november 2008 tot 1 april 2009) alle bezoekers verrassen met een maandelijks wisselend vijfgangen menu. Dit voor een feestelijk bedrag van vijfentwintig euro. Deze jubileumdiners staan symbool voor de afgelopen vijf jaar.

Bij het eerste diner ontvangt men een stempelkaart. Maakt men gedurende de vijf maanden vijf keer gebruik van de actie, dan trakteert Brasserie Maritime in mei 2009 (de vijfde maand van dat jaar) op een gratis kreeftenmenu. De keuze voor kreeft is een bewuste. De kreeft heeft zich in al die jaren ontwikkeld als het visitekaartje van het  restaurant. En bij de brasserie zijn ze ervan overtuigd dat deze actie een groot succes wordt want hoe vaak gebeurt het dat er op kreeft wordt getrakteerd? Voor meer informatie, ook rondom het jubileumdiner van oktober, kan de vernieuwde website geraadpleegd worden: www.brasseriemaritime.nl.