Logo wereldregio.nl

Provincie akkoord met businesspark

De provincie heeft geen problemen met het businesspark aan de rand van Zierikzee.Met name de omwonenden hebben bezwaar aangetekend tegen het park, waarop nu al wordt gebouwd. De provincie pleit wel voor een goede landschappelijke inpassing, maar daar zegt de gemeente zelf ook op in te zetten. De omwonenden beraden zich nu op vervolgstappen en laten zich bijstaan door een advocatenkantoor.